ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเดอะลอฟท์ (จากเดอะลอฟท์-บ้านเลขที่ ๑๒๙๓) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปรู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวข้อข่าว : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเดอะลอฟท์ (จากเดอะลอฟท์-บ้านเลขที่ ๑๒๙๓) หมู่ที่ ๔
 บ้านหนองปรู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ราคากลาง : 522,000 บาท

ซื้อเอกสาร : –

ยื่นซอง : –

ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 044-756906 โทรสาร 044-756907

รายละเอียดข่าว , ไฟล์ :

Similar Posts