ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหมืองพุดซา (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ ๒ บ้านกรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหมืองพุดซา (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ ๒ บ้านกรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Similar Posts