ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหมืองพุดซา (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่๒ บ้านกรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหมืองพุดซา (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่๒ บ้านกรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Similar Posts