ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลวง ๓๐๔-บ้านถนนหัก ช่วงที่ ๒ (จากถนนเดิม คสล.เดิม-หมู่บ้านรุ่งเรืองแกรนด์วิลล์) หมู่ที่ ๓ บ้านถนนหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลวง ๓๐๔-บ้านถนนหัก ช่วงที่ ๒ (จากถนนเดิม คสล.เดิม-หมู่บ้านรุ่งเรืองแกรนด์วิลล์) หมู่ที่ ๓ บ้านถนนหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

Similar Posts