ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สายสืบศิริ (จากสำนักงานช่างเทศบาล-สามแยกรักษ์สัตว์) หมู่ที่ ๕ บ้านบุญเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สายสืบศิริ (จากสำนักงานช่างเทศบาล-สามแยกรักษ์สัตว์) หมู่ที่ ๕ บ้านบุญเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Similar Posts