ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี สายบ้านถนนหัก ถึง บ้านหนองปลิง (จากซอยร่มบารมี ถึง สายแยกหนองสะเดา) หมู่ที่ 3  บ้านถนนหัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Similar Posts