ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านถนนหัก ซอย 8/1 (บ้านอาจารย์จิรกานต์)  หมู่ที่ 3 บ้านถนนหัก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านถนนหัก ซอย 8/1 (บ้านอาจารย์จิรกานต์)  หมู่ที่ 3 บ้านถนนหัก งบประมาณ 258,529.- บาท

Similar Posts