ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สายสุพรรณรัตน์ ซอย ๑๗ (จากถนนหน้าช่อง ๑๑-ถนนหลังช่อง ๑๑) หมู่ที่ ๕ บ้านบุญเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สายสุพรรณรัตน์ ซอย ๑๗ (จากถนนหน้าช่อง ๑๑-ถนนหลังช่อง ๑๑) หมู่ที่ ๕ บ้านบุญเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Similar Posts