ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สายสุพรรณรัตน์ ซอย ๑๗ (จากถนนหน้าช่อง ๑๑ -ถนนหลังช่อง ๑๑ )หมู่ที่ ๕ บ้านบุญเรือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สายสุพรรณรัตน์ ซอย ๑๗ (จากถนนหน้าช่อง ๑๑ -ถนนหลังช่อง ๑๑ )หมู่ที่ ๕ บ้านบุญเรือง

Similar Posts