ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านกรีน ๕ (จากร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านกรีน-คลองชลประทาน)หมู่ที่ ๒ บ้านกรีน 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านกรีน ๕ (จากร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านกรีน-คลองชลประทาน)หมู่ที่ ๒ บ้านกรีน 

Similar Posts