ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และวางท่อเมนประปา สายปราบจะบก (ซอย ๑๑) หมู่ที่ ๕ บ้านบุญเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และวางท่อเมนประปา สายปราบจะบก (ซอย ๑๑) หมู่ที่ ๕ บ้านบุญเรือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Similar Posts