ประกาศผู้ชนะ  จ้างทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ  จ้างทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Similar Posts