ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สายเฟื่องฟ้า ๘ (จากถนนหน้าหมู่บ้านสุรนารีวิลเลจ-ถนนข้างช่อง ๑๑) หมู่ที่ ๕ บ้านบุญเรือง 

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สายเฟื่องฟ้า ๘ (จากถนนหน้าหมู่บ้านสุรนารีวิลเลจ-ถนนข้างช่อง ๑๑) หมู่ที่ ๕ บ้านบุญเรือง 

Similar Posts