ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อซอย หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๕ ในตำบลหนองจะบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อซอย หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๕ ในตำบลหนองจะบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Similar Posts