ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเดอะลอฟท์ (จากเดอะลอฟท์-บ้านเลขที่ ๑๒๙๓) หมู่ ๔ บ้านหนองปรู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้นะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเดอะลอฟท์ (จากเดอะลอฟท์-บ้านเลขที่ ๑๒๙๓) หมู่ ๔ บ้านหนองปรู ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Similar Posts