ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ AC พร้อมยกระดับฝาบ่อพักสายบ้านต่างตา 5 หมู่ที่ 1  บ้านต่างตา 

หัวข้อข่าว : ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ AC พร้อมยกระดับฝาบ่อพักสายบ้านต่างตา 5 หมู่ที่ 1  บ้านต่างตา 

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ราคากลาง : 494,340 บาท 

ซื้อเอกสาร : –

ยื่นซอง : –

ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 044-756906 โทรสาร 044-756907

รายละเอียดข่าว , ไฟล์ :

Similar Posts