ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.สายถนนเส้นสระกลางบ้าน ซอย๑ (บ้านอ้อม) หมู่๔ บ้านหนองปรู

ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.สายถนนเส้นสระกลางบ้าน ซอย๑ (บ้านอ้อม) หมู่๔ บ้านหนองปรู

Similar Posts