ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปรูและหมู่ที่ ๕บ้านบุญเรือง ขององค์การบริการส่วนตำบลหนองจะบก

หัวข้อข่าว : ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปรูและหมู่ที่ ๕  บ้านบุญเรือง ขององค์การบริการส่วนตำบลหนองจะบก

หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ราคากลาง : 400,000 บาท 

ซื้อเอกสาร : –

ยื่นซอง : –

ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 044-756906 โทรสาร 044-756907

รายละเอียดข่าว , ไฟล์ :

Similar Posts