ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายประปา (จากถังประปา อบต.-ร้านนางจุฬาลักษณ์) หมู่ที่ 2 บ้านกรีน

หัวข้อข่าว : ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายประปา (จากถังประปา อบต.-ร้านนางจุฬาลักษณ์) หมู่ที่ 2 บ้านกรีน

 หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

ราคากลาง : 442,443 บาท 

ซื้อเอกสาร : –

ยื่นซอง : –

ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 044-756906 โทรสาร 044-756907

รายละเอียดข่าว , ไฟล์ :

Similar Posts