ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหมืองพุดซา(ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ ๒ บ้านกรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหมืองพุดซา(ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ ๒ บ้านกรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Similar Posts