ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านถนนหัก ซอย 81 (บ้านอาจารย์จิรกานต์) หมู่ที่ 3 บ้านถนนหัก  

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านถนนหัก ซอย 81 (บ้านอาจารย์จิรกานต์) หมู่ที่ 3 บ้านถนนหัก  

Similar Posts