ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ AC พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก (สายสี่แยกทางไปสระกลางบ้าน-ถนน มทส.) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปรู 

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบ AC พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก (สายสี่แยกทางไปสระกลางบ้าน-ถนน มทส.) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปรู 

Similar Posts