ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาจ้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู ซอยประจวบคาร์แคร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาจ้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู ซอยประจวบคาร์แคร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

Similar Posts