ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิล ครั้งที่1/2567 ภายใต้โครงการธนาคารขยะ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts