ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองจะบก ร่วมโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ตามวันและเวลาแนบท้ายนี้

Similar Posts