ประชาสัมพันธ์ จากกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่อง เตือนเกษตรกรพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ทำการเกษตรปี 2565

Similar Posts