ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2567

Similar Posts