ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ประจำปีพ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2565

Similar Posts