ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เวลา 10.00 น. วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มติที่ประชุม เห็นชอบ ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก

Similar Posts