ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

Similar Posts