ประชุมร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้เข้าร่วมประชุมร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 มติที่ประชุม เห็นชอบ ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก

Similar Posts