ประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ , เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยวันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566

นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก โดยพิจารณา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ,เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร และเรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts