ประชุมเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายก อบต.หนองจะบก

เป็นประธานที่ปรึกษาในการประชุม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ณ ห้องประชุม อบต.หนองจะบก

Similar Posts