ประชุมแจ้งแนวทางการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาพฤติพิสัยผู้ถูกคุกความประพฤติ ”ค่ายรู้…รัก“ (Sense and Love)

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมการประชุมแจ้งแนวทางการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาพฤติพิสัยผู้ถูกคุกความประพฤติ ”ค่ายรู้…รัก“ (Sense and Love) ณ วัดต่างตา ตำบลหนองจะบก

Similar Posts