ประชุมแนวทางการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมประชุมแนวทางการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 และหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน ออกหน่วยให้บริการ ใ้ห้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลหนองจะบก ณ โรงเรียนบ้านต่างตา

Similar Posts