ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ร่วมกับนักศึกษามทส. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ร่วมกับนักศึกษามทส. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Similar Posts