พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2667 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก นำโดยนางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เข้าร่วมพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต่างตา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts