พิธีมอบสัมฤทธิ์บัตร และปัจฉิมนิเทศผู้สูงอายุ

วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลหนองจะบก จัดพิธีมอบสัมฤทธิ์บัตร และปัจฉิมนิเทศผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจคุณภาพชีวิตเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก

Similar Posts