พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรฐกิจ BCG ตำบลหนองจะบก

วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 นายวีระศักดิ์ ก้องเสียง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้รับมอบหมายจากนางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานฯพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรฐกิจ BCG ตำบลหนองจะบก เนื้อหาการบรรยาย ได้แก่ ความสำคัญในด้านการตลาด และเทคนิคในการขายสินค้าสู่ตลาดออนไลน์ ภาคปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติการด้านการตลาดตัวเอง และฝึกปฏิบัติการขายสินค้าสู่ตลาดออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts