พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2565 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรการแปรรูปข้าวโพดหวาน

Similar Posts