พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 นายวีระศักดิ์ ก้องเสียง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก จัดโดยกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

Similar Posts