พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริม
การผลิตและการใช้ปุ่ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุมอบต.หนองจะบก

Similar Posts