พิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังโรคและภัยจากการบริโภคอาหาร และยาที่ไม่ปลอดภัย ปีงบประมาณ 2566

นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังโรคและภัยจากการบริโภคอาหาร และยาที่ไม่ปลอดภัย ปีงบประมาณ 2566 จัดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสปสช.อบต.หนองจะบก ณ ห้องประชุมรพ.สต.หนองปรู

Similar Posts