มอบบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำคณะ ดร.ไพบูลย์ ปิลันธน์โอวาท นายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอเมืองนครราชสีมา นายสุระ รุ่งสันเทียะ ปลัดอาวุโส กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 เยี่ยมชมบ้านที่ปรับปรุงแล้วเสร็จและทำพิธีมอบบ้านและถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่นางสงบ ชัยฉิมพลี ผู้ยากไร้ หมู่ที่ 4 บ้านหนองปรู ตำบลหนองจะบก ตามโครงการ “ดร.ชัยยุทธ พร้อม ครอบครัว ปิลันธน์โอวาท ปันสุข ให้ชุมชน เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น”

Similar Posts