มอบวัสดุสุขภัณฑ์ห้องน้ำเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ณ อาคาร อบต.หนองจะบกแห่งเก่า

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และงานพัฒนาชุมชน มอบวัสดุสุขภัณฑ์ห้องน้ำเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมแทนของเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถใช้การได้ให้แก่ครูหน่วยบริการเมืองนครราชสีมา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ณ อาคาร อบต.หนองจะบกแห่งเก่า

Similar Posts