รับมอบรถเข็นวีลแชร์และถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะประกอบพิธีมอบรถเข็นวีลแชร์และถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 ราย ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ด้านสังคมสงเคราะห์ แก่ประชาชนที่ขาดแคลนกำลังทรัพย์ และมีความบกพร่องหรือไม่สะดวกในการเคลื่อนไหวให้สามารถได้ประกอบภารกิจหรือช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขและเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน

นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมามีภารกิจหลักในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งจากการออกหน่วยเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ต่างๆ พบว่า ปัจจุบันมีผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัว และข้อเข่าเสื่อมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น รถเข็นจึงเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาเห็นว่าจะช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่มีปัญหาดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนไหว และการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ และเพื่อให้ผู้พิการ และผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ชาวบ้านในพื้นที่ อบต.หนองจะบก เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับรถเข็นวีลแชร์ เพราะจะทำให้ทั้งคนป่วยและญาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สุขภาพจิตที่ดีขึ้น โดยปกติ ทางองค์การบริหารส่วนตำบล มีแนวทางการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการหรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมาโดยตลอด ทั้งสนับสนุนเบี้ยเลี้ยงชีพ เบี้ยผู้พิการหรือสวัสดิการอื่นๆตามสมควร และรู้สึกขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาที่มอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้ด้อยโอกาสเพื่อที่เขาจะได้มีความสุขในการดำรงชีวิตให้มากกว่าเดิม

Similar Posts