รับสมัครช่างภายในตำบลหนองจะบก เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการนำเข้าระบบ Application “เรียกช่าง”

ท่านสามารถติดต่อได้ที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก สอบถามเพิ่มเติม โทร.044-756906 ต่อ 103 กองช่าง

Similar Posts