รับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนดีเด่น ในงานมหกรรมสานพลังจิตอาสาเครือข่ายพลเมืองเด็กและเยาวชน “ปักธงสร้างเมือง”

วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 นางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมงานมหกรรมสานพลังจิตอาสาเครือข่ายพลเมืองเด็กและเยาวชน “ปักธงสร้างเมือง” โคราชเมืองปลอดภัย เมืองสร้างสรรค์ เมืองสร้างสุข เพื่อเด็กและเยาวชนและทุกคน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 โดย#นายกบอสส์ได้รับเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนดีเด่น ณ เอ็มซีซีฮอล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา

Similar Posts