ร่วมขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 คณะครู และเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรู พร้อมเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก ร่วมขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว🌱🌱เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรู โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นมะละกอ และต้นปอเทือง

Similar Posts