ร่วมขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วยนางสาวฉาฑิญา เสาวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง ณ บ้านพักนายอำเภอเมืองนครราชสีมา โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้ร่วมกันปลูก ต้นพริก ต้นมะเขือ ต้นแค ต้นข่า เป็นต้น

Similar Posts